• naturmedisin@icloud.com
 • 473 37 936

Blodanalyse

blodanalyse                            blodanalyse_3

Mørkefelt-Mikroskop -Mørkefeltanalyse – analyse av blod

Opplev en spennende reise gjennom blodet ditt!
Vi har fra nå av muligheten til å undersøke blodet ditt til innføringspris( vanlig 1600,- uten veiledning):

 • Kr. 850,-  og timen tar ca 60 min

Prisen inkluderer følgende:

 • Undersøkelse av levende blod
 • Du kan se ditt eget blod på en skjerm og bli kjent med blodets mikrokosmos
 • Du kan få kostholdsveiledning som kan forbedre blodsituasjonen din om det er nødvendig
 • Det er mulig å sette opp Sanumterapi (etter Dr. Enderlein) om nødvendig
 • Det kan settes opp cellesaltterapi om det er nødvendig

Hva ser vi etter i blodet?

Hovedfokuset ligger på:

 • Hvordan ser miljøet ut hos deg? Er syre/base forholdet i orden?
 • Har du nok antioksidanter ?
 • Hvordan ser cellene dine ut? Trenger du vitaminer eller mineraler?
 • Har du nok aktivitet i immunforsvaret? Trenger det litt mer hjelp?
 • Hvordan er blodsammensetning, trenger du mer vann?
 • Har du endobiontiske belastninger? ( teori etter Dr . Enderlein)
 • Hvordan har leveren/gallen din det?
 • Har du oksidativt stress?
 • Har du høyt innhold av tungmetaller i blodet?
 • Har du urinsyre eller slaggstoffer i blodet?

Vi vil informere om at denne analysen kan brukes som en indikasjon for forstyrrelser i kroppen! Jeg jobber med miljøet i kroppen som etter min mening er grunnlaget for god helse. Et bra miljø gjør det vanskelig for parasitter, virus og bakterier å overleve!

» Mikrober er ingenting! Miljøet er alt! » Prof. Dr. Antoine Bechamp

Mørkefeltanalyse er en spesiell betrakting av blodet. Det vitale blodet blir analysert ved hjelp av et mirkoskop hvor du kan se forskjellige forekomster i blodplasmaet . Det kan være mulig å avdekke en del problemer som kan forårsake en del sykdommer. Den egner seg best hvis man ønsker å forebygge sykdommer.  Mikroskopet mitt kan vise blodet ditt tredimensjonalt.
Blodet blir undersøkt i mikroskopet og det ser ut som stjerner på himmelen, en spennende opplevelse. Blodet blir forstørret 1000 – 1500 ganger.  Bildene er aldri like, de er avhengig av matvanene dine og livsstilen. Du kan for eksempel påvirke blodet ditt med å forandre kostholdet eller med å stresse ned.
Det ligger en lang historie bak mikroskoperingen og den går tilbake til året 1796. I Tyskland ble mørkefeltanalysen også brukt av leger før laboratoriet kom.


Tilbakemelding

ME – AVGIFTNINGSKURS

Mer energi, kortere restitusjonstid, mindre smerter i ledd og muskulatur.
Lettere å stå opp om morgenen og mer energi på morgenen.
Føler meg lettere i kroppen og er i bedre humør.
Er nå flinkere til å ta det rolig og stressnivået mitt, som var konstant høyt, er nå lavere og jeg har roligere dager.


Din tilbakemelding teller! Send oss noen ord om hva du synes var spesielt bra eller hva vi kunne ha gjort anderledes!