• naturmedisin@icloud.com
  • 473 37 936

Irene Grace Bonerewitz

IreneIrene Grace Bonerewitz flyttet til Norge i 2007 og jobber som bioresonansterapeut i Oslo.

Autorisert legesekretær med 3 års yrkeserfaring fra et indremedisinsk legekontor

1 ½ års yrkeserfaring fra et gynekologisk legekontor

6 års yrkeserfaring som leder av en poliklinisk onkologisk og hematologisk (kreft)avdeling

Autorisert ambulansearbeider med 5 års yrkeserfaring

1 års yrkeserfaring som lærer i førstehjelp

2010: Bioresonansterapeut

Intensivutdanning hos firmaet REGUMED i Tyskland som bygger bioresonansmaskiner som BICOM 2000

2011: Hårmineralanalyseterapeut

Medlem av Nordisk Bioresonans Forening

Fra 2014: ansvarlig for gjennomføring av bioresonanstester


Irene Grace Bonerewitz

Legesekretær

Autorisert ambulansearbeider

Bioresonansterapeut

Din tilbakemelding teller! Send oss noen ord om hva du synes var spesielt bra eller hva vi kunne ha gjort anderledes!